Oferta / Usługi audytorskie

USŁUGI AUDYTORSKIE

  • Badanie sprawozdania finansowego zgodne z polskimi i międzynarodowymi standardami, (procedury kontrolne, pozwalają w sposób wiarygodny wydać opinię o rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i poprawności sporządzonego sprawozdania finansowego),
  • Analiza kluczowych obszarów ryzyka podatkowego, księgowego i finansowego,
  • Wsparcie w kreowaniu strategii finansowej przedsiębiorstwa.