Oferta / Obsługa płacowo-kadrowa

USŁUGOWA OBSŁUGA PŁACOWO-KADROWA W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ WOBEC ZUS.

  • Rozliczenia sporządzonych list płac,
  • rozliczanie umów zleceń, dzieło,
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych i ZUS-u,
  • prowadzenia akt osobowych,
  • przygotowanie zmian w umowach o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • przygotowywanie skierowań na badania lekarskie do lekarza Medycyny Pracy,
  • prowadzenie ewidencji i kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp,
  • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS.