Oferta / Prowadzenie ksiąg podatkowych

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH ,

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji podatku zryczałtowanego, rozliczanie podatków w formie karty podatkowej,
  • Prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatkowych, stanowiących podstawę do określania osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów w ramach prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej,
  • Sporządzanie obowiązkowych, deklaracji sprawozdań dla celów statystycznych, ekonomicznych dla potrzeb Klienta,
  • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczenia podatku VAT,
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – bilansu oraz rachunku zysków i strat a także dodatkowych informacji i objaśnień do bilansu, w terminie wynikającym z przepisów prawa,
  • Doradztwo w dziedzinie rachunkowości i podatków.